Temel Hemşirelik Becerileri Eğitim Videoları

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2010 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Doktora programını tamamlamıştır. 1998-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde ameliyathane hemşiresi olarak çalışmıştır. 2002-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda araştırma görevlisi, 2008-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde araştırma görevlisi, 2010-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Dr. Göçmen Baykara 2015 yılında doçent unvanını almıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Dr. Göçmen Baykara ulusal proje, kurs, kongre ve sempozyumda proje yürütücüsü/ düzenleme kurulu / bilimsel kurul üyesi ve konuşmacı olarak bulunmuştur. Türk Hemşireler Derneği Etik Komisyon üyesidir. Halen Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği’nin başkanıdır.

Dr. Göçmen Baykara’nın ulusal ve uluslararası makaleleri, kongre bildirileri, kitap ve kitap bölümleri, projeleri ve ödülleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN

1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan, 2001 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Lisans Programından, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Doktora Programından mezun olmuş, 2014 yılında Doçent unvanını almıştır. 1998-2001 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde Servis Hemşiresi olarak, 2001 – 2003 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümünde, 2003 – 2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde araştırma görevlisi olarak, 2008-2010 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Dr. Çalışkan, pek çok ulusal proje, kurs, kongre ve sempozyumda farklı görevlerde bulunmuş ve adli hemşirelik, hemşirelikte beceri öğretimi ve eğitim teknolojileri konularında çalışmalarda bulunmuştur. Dr. Çalışkan’ın çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri, kitap / kitap bölümleri, kongre bildirileri ve projeleri bulunmaktadır. Dr. Çalışkan evli ve iki çocuk annesidir.

Dr. Öğrt. Üyesi Deniz ÖZTÜRK

2001 yılında Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü’nden, 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden, 2007 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Lisans programından, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Doktora programından mezun olmuştur. 2005 yılında Ankara Bayındır Hastanesi’nde VIP Hemşiresi, 2005- 2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 2013-2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Dr. Araştırma Görevlisi, 2014 yılından itibaren / halen Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2016 yılında University of Alabama at Birmingham / Amerika Birleşik Devletlerinde 4 ay süreyle Misafir Akademisyen olarak çalışmış, hemşirelik eğitimi, hemşirelikte beceri öğretimi ve klinik simülasyonun hemşirelik eğitimine entegrasyonu ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur.

Dr. Öztürk, değişik ulusal proje, kurs, kongre ve sempozyumlarda görev almış; ulusal ve uluslararası makaleler, kongre bildirileri ve kitap bölümleri yazmıştır. Ayrıca Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Denetim Kurulu Üyesi ve Türk Hemşireler Derneği Eğitim Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ

1992 yılında, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan dönem birincisi olarak mezun olmuştur. 1988-1993 yılları arasında Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Yoğun Bakım Hemşiresi ve Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi, 1993 – 2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi, 2000 - 2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dr. Karadağ, 2006 yılında Hemşirelik Bilim Doçenti, 2011 yılında ise profesör unvanlarını almıştır. Dr. Karadağ, 2003 yılında R.B.Turnbull, jr. School of Enterostomal Therapy/ Wound Ostomy Continence Nursing /Amerika Birleşik Devletlerinde “Yara Ostomi Kontinans Hemşireliği Kursu”nu tamamlayarak Türkiye’de Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programlarını başlatmış, stomaterapi ve yara bakım ünitelerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Şubat 2015’de Koç Üniversitesi’ne katılan Dr. Karadağ, halen Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Karadağ, pek çok ulusal ve uluslar arası proje, kurs, kongre ve sempozyumda başkan, düzenleme kurulu / bilimsel kurul üyesi ve konuşmacı olarak bulunmuştur. Meslek örgütlerinde aktif görev alan Dr. Karadağ, iki dönem Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doku Onarımı ve Yara Bakım Derneği başkanıdır.

Dr. Karadağ’ın çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri, kongre bildirileri, kitapları, projeleri ve ödülleri bulunmaktadır.

KATKIDA BULUNANLAR

Evrim EYİKARA

2013 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2016 yılında, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda doktora öğrencisidir ve aynı kurumda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Gülcan EYÜBOĞLU

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 2012 yılında, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda doktora öğrencisidir ve aynı kurumda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Nevin DOĞAN

2012 yılında, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2015 yılında, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda doktora öğrencisidir ve aynı kurumda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Sinan AYDOĞAN

2014 yılında, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2017 yılında, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda doktora öğrencisidir ve aynı kurumda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ceyda Su GÜNDÜZ

2015 yılında, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2019 yılında, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.