Temel Hemşirelik Becerileri Eğitim Videoları

SATIŞ SÖZLEŞMESİ


LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

LİN FİLM REKLAM YAZILIM SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'NE HOŞGELDİNİZ!

BU SÖZLEŞME, LİN FİLM REKLAM YAZILIM ÜYESİ OLARAK SİZ LİN FİLM REKLAM YAZILIM ÜYELERİNE VE LİN FİLM REKLAM YAZILIM KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

LİN FİLM REKLAM YAZILIM’DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA LİN FİLM REKLAM YAZILIM WEB SİTESİNİ KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. Taraflar ve Konu

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.), LİN Film Reklam Yazılım (bundan böyle “LİN Film Reklam Yazılım” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.), elektronik ortamda (web sitesi) düzenlenmiş olup, KULLANICI tarafından LİN Film Reklam Yazılım’ın web sitesini (bundan böyle "hemsirelikbecerileri.net" olarak anılacaktır), KULLANICI’nın LİN Film Reklam Yazılım abonesi olması ve hemsirelikbecerileri.net üyesi olması, hemsirelikbecerileri.net giriş şifresine sahip olması ve hemsirelikbecerileri.net web sitesinin kullanım şartlarıyla konusundaki TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (LİN Film Reklam Yazılım tarafından, tamamen hemsirelikbecerileri.net kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler ve değişiklikler bu SÖZLEŞME’YE dahildir.) SÖZLEŞME’de LİN FİLM REKLAM YAZILIM ve KULLANICI hep birlikte “TARAFLAR” olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, hemsirelikbecerileri.net web sitesini kullanması anında ya da hemsirelikbecerileri.net sitesinden kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra “Kurallar ve Koşullar’ı Okudum ve kabul ediyorum.” maddesini işaretleyip “Devam” düğmesini tıklayarak bu SÖZLEŞME’yi bütün hükümleri ile birlikte kabul etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, hemsirelikbecerileri.net’i kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi almış olur.

2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Ticari Kullanım

Hemsirelikbecerileri.net de yer alan ve sunulan içeriğin tamamı telif hakları kapsamında koruma altındadır. Kullanıcı, satın aldığı üyelik bilgilerini üçüncü şahıslara devredemez ve paylaşması yasaktır.

KULLANICI, dahil olduğu LİN Film Reklam Yazılım paketi kullanım haklarının kapsamına, LİN Film Reklam Yazılım’ın www.hemsirelikbecerileri.net veya LİN Film Reklam Yazılım’ın uygun göreceği diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, üyelik paketlerine ilişkin bilgileri, lütfen dikkatlice okuyunuz. LİN Film Reklam Yazılım , KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, LİN Film Reklam Yazılım’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. Hemsirelikbecerileri.net’in kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

2.2. Uygun Kullanım

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ’nin başlamasıyla birlikte, hemsirelikbecerileri.net ’den izlediği video, görüntü ve diğer içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan herhangi bir bilgisayar ve/veya depolama ortam(lar)ına kaydetmemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

KULLANICI, hemsirelikbecerileri.net’i yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, hemsirelikbecerileri.net’i hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. hemsirelikbecerileri.net KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda LİN Film Reklam Yazılım’nın diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

3. LİN Film Reklam Yazılım’nın Hak ve Yükümlülükleri

LİN Film Reklam Yazılım, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. KULLANICI ve LİN Film Reklam Yazılım hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

KULLANICI'nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği "tüm kullanıcı ve diğer isimleri"nin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, LİN Film Reklam Yazılım, işbu SÖZLEŞME'ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI'dan talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI'ya önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. KULLANICI’nın sisteme yüklediği “Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin”, üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı LİN Film Reklam Yazılım’ı beri kılacak ve derhal tazmin edecektir.

4. Fikri Mülkiyet

LİN Film Reklam Yazılım içeriğindeki eserlerin tüm haklarını kendisinde barındırır. KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, hemsirelikbecerileri.net’in kullanımı sırasında hemsirelikbecerileri.net’in kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, LİN Film Reklam Yazılım ’nın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya LİN Film Reklam Yazılım’a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

LİN Film Reklam Yazılım’ın, Yazılım hizmetleri, LİN Film Reklam Yazılım bilgileri, LİN Film Reklam Yazılım telif haklarına tabi çalışmaları, LİN Film Reklam Yazılım ticari markaları, LİN Film Reklam Yazılım ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5. Sorumluluğun Sınırlanması

KULLANICI, hemsirelikbecerileri.net ile ilgili olarak temin edilen tüm sesli ve görsel içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. LİN Film Reklam Yazılım, hemsirelikbecerileri.net’in 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI ’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Hemsirelikbecerileri.net’in etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, LİN Film Reklam Yazılım, hemsirelikbecerileri.net’in kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. LİN Film Reklam Yazılım, (a) hemsirelikbecerileri.net ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) hemsirelikbecerileri.net’in KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. LİN Film Reklam Yazılım, hemsirelikbecerileri.net ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

6. Tazminat

Hemsirelikbecerileri.net’den temin edilen ses, görüntü ve diğer içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarının veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI’ nın sorumluluğundadır. KULLANICI, hemsirelikbecerileri.net’i bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, LİN Film Reklam Yazılım’ ın bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, LİN Film Reklam Yazılım’ın üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ ya rücu edebileceğini ve LİN Film Reklam Yazılım’ın talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

7. Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası

hemsirelikbecerileri.net’e giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen e-posta adresinin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla hemsirelikbecerileri.net’e KULLANICI adına erişimden LİN Film Reklam Yazılım sorumlu değildir. Kullanıcıların, hemsirelikbecerileri.net’e erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI 'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak LİN Film Reklam Yazılım’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI LİN Film Reklam Yazılım’dan zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

LİN Film Reklam Yazılım olarak söz konusu Gizlilik Politikası’nın dikkatlice okunmasını öneririz. KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla LİN Film Reklam Yazılım hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

8. Sözleşmede Değişiklik

LİN Film Reklam Yazılım, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME' yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, hemsirelikbecerileri.net web-sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME ’deki değişiklikleri, değişiklikler LİN Film Reklam Yazılım ’ın web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI 'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, LİN Film Reklam Yazılım, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, LİN Film Reklam Yazılım için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için LİN Film Reklam Yazılım’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, LİN Film Reklam Yazılım’ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Çeşitli Hükümler

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME ’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için Ankara Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler. İşbu SÖZLEŞME’ nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME ’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır. LİN Film Reklam Yazılım, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir. İşbu SÖZLEŞME’ de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

11. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Fesih

KULLANICI, hemsirelikbecerileri.net Web sitesi’ni kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME, TARAFLAR arasında yürürlüğe girer. KULLANICI, hemsirelikbecerileri.net Web sitesi’ni kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’ yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME ’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, LİN Film Reklam Yazılım’ın ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’ nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu hemsirelikbecerileri.net’i kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın hemsirelikbecerileri.net’i kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME ’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI ’nın LİN Film Reklam Yazılım ile arasındaki üyelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. LİN Film Reklam Yazılım , işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI ’nın hemsirelikbecerileri.net’i kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ’nin sona ermesi üzerine, hemsirelikbecerileri.net ’den izlediği video, görüntü ve diğer içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan herhangi bir bilgisayar ve/veya depolama ortam(lar)ına kaydetmemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

{SCRIPTS}